Новини

Пилотно обучение „Програма за обучение на компетентни и мотивирани съдебни заседатели”

25.01.2013 г.

На 31.01.2013 г. (четвъртък) в Софийската съдебна палата ще се проведе пилотно обучение за съдебни заседатели по обучителна програма, резултат от проекта „Програма за обучение на компетентни и мотивирани съдебни заседатели” на Окръжен съд – Велико Търново. Основа на предстоящото обучение, в което ще участват близо 40 съдебни заседатели от Софийския градски съд, встъпили през есента на миналата година в своя мандат, ще бъде частта „Начално обучение”.

Председателят на ПРСС отличен с плакет на ВСС

24.01.2013 г.

Председателят на Управителния съвет на Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” Велислава Делчева бе отличена с почетен плакет на Висшия съдебен съвет.

За първи път ВСС отличава експерт от неправителствена организация. Отличието е за постигнати високи резултати и съществен принос в подобряване работата на съдилищата-модели и партньори

ПРСС се включи в нов проект за популяризиране на медиацията

10.01.2013 г.

От началото на месец декември 2012 г. ПРСС участва в проекта „EIRENE“, финансиран от Европейската комисия. Той е обща инициатива на партньори от 7 европейски държави: България, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Румъния и Словения, и неговата цел е да популяризира медиацията сред гражданите, академичните среди и бизнеса. В следващите 16 месеца в тези държави ще бъдат проведени информационни кампании представящи ползите от медиацията, резултатите от които ще послужат при формулирането на добри практики и съставянето на Наръчник за популяризирането на медиацията в Европа.

Приключи изпълнението на проекта „Обучение по основни счетоводни познания и практики за съдии, разглеждащи дела по несъстоятелност”, финансиран от ЕБВР

13.12.2012 г.

На 12 декември 2012 г. в Националния институт на правосъдието се проведе среща на ръководството с г-н Алън Колман, главен юрисконсулт на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Поводът бе успешното приключване на проекта „Обучение по основни счетоводни познания и практики за съдии, разглеждащи дела по несъстоятелност”.

Девет съдилища бяха обявени за „съд-модел” по План 2

3.12.2012 г.

Девет съдилища бяха обявени за „съд-модел” по втория План за подобряването на работата на съда (План 2) на специална церемония на срещата на председателите на съдилища-модели и съдилища-партньори по проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда” на срещата им в София (30 ноември – 1 декември). Това беше петата и заключителна среща по тригодишния проект, изпълняван на Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) и финансиран от Фондация „Америка за България”.

Заключителна среща на председателите на съдилища-модели и партньори по проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда”

28.11.2012 г.

Натовареността в съдебната система и стъпки за решаване на проблема е една от темите, които ще бъдат обсъждани от председателите на съдилища-модели и съдилища-партньори по проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда” на срещата им на 30 ноември и 1 декември 2012 година в София (зала 8 на НДК).

Това е пета поред среща на председателите на съдилища-модели и съдилища-партньори в рамките на тригодишния проект (януари 2010 – декември 2012 година) на Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС), финансиран от Фондация „Америка за България”. Очакват се 140 участници – представители на 60 съдилища от цялата страна, на Висшия съдебен съвет, Министерството правосъдието, ВКС, Националния институт на правосъдието, дипломати. Срещата ще бъде открита от Велислава Делчева, председател на Управителния съвет на ПРСС, която ще представи и резултатите по проекта. Приветствия ще поднесат министърът на правосъдието Диана Ковачева, председателят на Върховния касационен съд проф. д-р Лазар Груев, представляващата Висшия съдебен съвет Соня Найденова, програмният директор „Гражданско общество" на Фондация „Америка за България“ Ленко Ленков.

Сборник с добри примери и практики от българските съдилища

22.11.2012 г.

Над 40 са добрите практики, въведени през последните години в български съдилища, които са намерили място в Сборника с добри примери и практики от българските съдилища, издаден наскоро от сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС). Практиките са идентифицирани в рамките на тригодишния проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда” (2010 – 2012), изпълняван с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

Отворена покана за участие в Среща на председателите на съдилища-модели и съдилища-партньори, 30.11 – 01.12.2012 г. гр. София

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“
има удоволствието да Ви покани на

СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА
СЪДИЛИЩАТА-МОДЕЛИ И СЪДИЛИЩАТА-ПАРТНЬОРИ

Превърналите се вече в традиция срещи на председателите на съдилища-модели и съдилища-партньори се провеждат от 2000 г. и дават възможност на административните ръководители да дискутират теми свързани с управление и администриране на съда, достъпни и навременни съдебни процедури, развитие на човешките и материални ресурси, въвеждане на информационни технологии, подобряване на условията за достъп до правосъдие и повишаване на доверието в работата на съдебната система.

Настоящата покана е насочена към административни ръководители и представители на апелативни, окръжни, административни и районни съдилища, КОИТО ДО МОМЕНТА НЕ СА УЧАСТВАЛИ В ПРОГРАМАТА „СЪДИЛИЩА-МОДЕЛИ И СЪДИЛИЩА-ПАРТНЬОРИ“ (тук можете да видите списъка на съдилищата, част от програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори) и цели разширяване на мрежата за сътрудничество между съдилищата в България.

Информация за срещата:

Срещата се организира от сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ (ПРСС) се провежда в рамките на тригодишния проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда“, финансиран от фондация „Америка за България“ и ще се състои на 30.11 – 01.12.2012 г. в Зала 8, Национален дворец на културата (НДК), гр. София. В нея ще участват над 50 съдилища на апелативно, окръжно и районно ниво. За говорители са поканени представители на Върховния касационен съд, Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет.

Информация за програмата:

В рамките на два дена Представители на Комитета по оценка ще представят успехите на отличените съдилища, участващи в проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда” и прилагащи втори План за подобряване на работата на съда (План 2).

Работни посещения на ПРСС в Окръжен съд Габрово и районните съдилища в Севлиево и Горна Оряховица

27.10.2012 г.

На 25 октомври 2012 г. представители на Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) и Комитета по оценка, бяха на посещение в Районен съд – Севлиево. На следващия ден работни срещи се проведоха в Окръжен съд – Габрово и Районен съд – Горна Оряховица. Основната цел на срещите бе запознаване на място с работата на съдилищата в изпълнение на стандартите, заложени във втория План за подобряване на работата на съда, в рамките на проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда”.

Съдилищата представиха добрите си постижения и текуща работа, като същевременно се обсъдиха и конкретни въпроси във връзка с изпълнението на План 2, отчитането по него, механизма на оценка, като по време на разговорите се дадоха различни коментари и препоръки.

Работна среща и обучение "Разработване и внедряване на ИСУК"

21.10.2012 г.

От 18 до 20 октомври 2012 г. в гр. Габрово общо 52-ма съдебни администратори, административни секретари, главни счетоводители и системни администратори от 35 районни, окръжни и административни съдилища в страната участваха в обучителна работна среща на тема „Разработване, внедряване и мониторинг на Интегрираната система за управление и контрол”.

Интегрираната система за управление и контрол (ИСУК) е плод на усилената работа на екипа съдебни администратори от окръжните съдилища във Враца и Видин, както и на районните от Враца, Сливен, Ямбол и Пловдив и е най-мащабната инициатива, развита в рамките на проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда”, финансиран от Фондация „Америка за България”. В нея на различни етапи се включиха и членове на ВСС и отдел „Вътрешен одит” към него. На свое заседание на 19.04.2012 г. ВСС прие ИСУК за препоръчителен национален стандарт за прилагане във всички български съдилища.

Supported by itBUGS.net