Новини

Офисът на "Програма за развитие на съдебната система" се премести

Офисът на "Програма за развитие на съдебната система" се премести на нов адрес от средата на месец март 2013 г.:
София 1407, Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" № 76А, Бизнес център "Hill Tower", ет. 3.

Телефоните за контакт, факс номерът, електронните адреси и интернет адресът остават непроменени.

Обучение на тема „Комуникационни умения с хора с увреден слух”

19.02.2013 г.

На 15.02 (петък) в гр. София се проведе обучение на тема „Комуникационни умения с хора с увреден слух”. В обучението участваха 31 съдебни служители, които обслужват граждани от районните, окръжните и административните съдилища в страната, ангажирани с изпълнението на проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда“ на ПРСС.

Окръжен съд – Габрово организира обучение за съдебните заседатели от района

13.02.2013 г.

Обучение за съдебни заседатели, разглеждащи наказателни дела, от съставите на Габровския окръжен съд се проведе на 8.02.2013 г. в Съдебната палата в Габрово. Пред аудиторията бяха разяснени правата и задълженията на съдебните заседатели, някои основни юридически понятия, необходими в работата им, както и отделни етапи от съдебното производство.

Обучение на тема „Комуникационни умения с хора с увреден слух”

06.02.2013 г.

На 15.02.2013 г. (петък) в гр. София ще се проведе обучение на тема „Комуникационни умения с хора с увреден слух”. Обучението е предназначено за съдебни служители, които обслужват граждани и в него ще вземат участие представители на районните, окръжните и административните съдилища в страната, ангажирани с изпълнението на проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда“ на ПРСС.

Начално обучение за съдебни заседатели в Софийския градски съд

01.02.2013 г.

На 31.01.2013 г. (четвъртък) в Софийската съдебна палата се проведе еднодневен пилотен семинар по обучителна програма, разработена в рамките на проекта „Програма за обучение на компетентни и мотивирани съдебни заседатели” на Окръжен съд – Велико Търново.

Пилотно обучение „Програма за обучение на компетентни и мотивирани съдебни заседатели”

25.01.2013 г.

На 31.01.2013 г. (четвъртък) в Софийската съдебна палата ще се проведе пилотно обучение за съдебни заседатели по обучителна програма, резултат от проекта „Програма за обучение на компетентни и мотивирани съдебни заседатели” на Окръжен съд – Велико Търново. Основа на предстоящото обучение, в което ще участват близо 40 съдебни заседатели от Софийския градски съд, встъпили през есента на миналата година в своя мандат, ще бъде частта „Начално обучение”.

Председателят на ПРСС отличен с плакет на ВСС

24.01.2013 г.

Председателят на Управителния съвет на Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” Велислава Делчева бе отличена с почетен плакет на Висшия съдебен съвет.

За първи път ВСС отличава експерт от неправителствена организация. Отличието е за постигнати високи резултати и съществен принос в подобряване работата на съдилищата-модели и партньори

ПРСС се включи в нов проект за популяризиране на медиацията

10.01.2013 г.

От началото на месец декември 2012 г. ПРСС участва в проекта „EIRENE“, финансиран от Европейската комисия. Той е обща инициатива на партньори от 7 европейски държави: България, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Румъния и Словения, и неговата цел е да популяризира медиацията сред гражданите, академичните среди и бизнеса. В следващите 16 месеца в тези държави ще бъдат проведени информационни кампании представящи ползите от медиацията, резултатите от които ще послужат при формулирането на добри практики и съставянето на Наръчник за популяризирането на медиацията в Европа.

Приключи изпълнението на проекта „Обучение по основни счетоводни познания и практики за съдии, разглеждащи дела по несъстоятелност”, финансиран от ЕБВР

13.12.2012 г.

На 12 декември 2012 г. в Националния институт на правосъдието се проведе среща на ръководството с г-н Алън Колман, главен юрисконсулт на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Поводът бе успешното приключване на проекта „Обучение по основни счетоводни познания и практики за съдии, разглеждащи дела по несъстоятелност”.

Девет съдилища бяха обявени за „съд-модел” по План 2

3.12.2012 г.

Девет съдилища бяха обявени за „съд-модел” по втория План за подобряването на работата на съда (План 2) на специална церемония на срещата на председателите на съдилища-модели и съдилища-партньори по проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда” на срещата им в София (30 ноември – 1 декември). Това беше петата и заключителна среща по тригодишния проект, изпълняван на Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) и финансиран от Фондация „Америка за България”.

Supported by itBUGS.net