Новини

Първа среща по проекта „Адвокати в защита правата на детето”

П Р О Г Р А М А
Първа среща по проекта „Адвокати в защита правата на детето”
05.06.2014 г., 10:00 ч.
Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, гр. София

Адвокати ще се обучават как да защитават интересите на децата в съответствие с международните стандарти за детско правосъдие

4.06.2014 г.

Адвокатите нямат специфични познания за системата за закрила на детето и съответните закони, които предоставят права и средства за закрила на децата. В юридическите факултети рядко се изучава това специализирано законодателство, а и липсват последващи обучения по темата.
Това установи изследване на сдружение „Програма за развитие на съдебната система”.

Покана за участие в конкурс за избор на участници в обучение по правата на детето в рамките на проект „Адвокати в защита правата на детето”

2.06.2014 г.

СДРУЖЕНИЕ „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА” (ПРСС) в сътрудничество с ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ”

обявява конкурс за избор на участници в обучение по правата на детето
в рамките на проект „Адвокати в защита правата на детето”

Нов проект на ПРСС „Адвокати в защита правата на детето”

1.04.2014 г.

На 1 април 2014 г. сдружение „Програма за развитие на съдебната система” започна изпълнението на проект „Адвокати в защита правата на детето”.
Бюджетът на проекта е в размер на 156 424.19 лева и ще се изпълнява в рамките на една година. Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонд за партньорство и експертна помощ осигурява 90 % от общия бюджет в размер на 88 203.60 швейцарски франка.

Решаваме ние – М като Медиация

31.03.2014 г.

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) в качеството си на партньор по европейския проект EIRENE, който има за цел да популяризира медиацията чрез съвместни маркетингови действия в различни европейски държави (http://www.mediation-eirene.eu/summary/), проведе две конференции в края на месец март 2014 г.

Общата мисия води до качествени резултати

18.03.2014 г.

В процеса на изпълнение дейностите си по проекта „УТРЕ – Устрем за Трайно Развитие и Единство“, изпълняван с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) проведе поредица срещи, по време на които се разработи актуализиран стратегически и оперативен план на сдружението. Мотивацията и активното участие на членовете на ПРСС допринесоха за високото качество на разписаните документи и тяхната приложимост и обвързаност с мисията и целите на организацията. Гарант за постигането на заложения резултат бе провеждането на срещите под менторството на Николай Дерилов.

ПРСС обявява конкурс за избор на адвокати

СДРУЖЕНИЕ „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА” (ПРСС)
обявява конкурс за избор на шестима адвокати – по двама от градовете Шумен, Монтана и Сливен, за работа по проект „Подобряване достъпа до правосъдие за деца жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните семейства”.

„Синя стая” в Монтана по съвместен проект на ПРСС и УНИЦЕФ

4.02.2014 г.

Проектът „Подобряване достъпа до правосъдие за деца, жертви и свидетели на престъпление, деца в конфликт със закона и техните семейства”, изпълняван от ПРСС с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ – България събра заедно представители на областната и общинската администрация в Монтана, на окръжния съд и районните съдилища, прокуратурата, полицията и регионалната дирекция „Социално подпомагане” на 04 февруари в Монтана.

ПРСС търси стажанти за проекта "Подобряване достъпа до правосъдие за деца"

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) търси 3-ма стажанта за работа по проект „Подобряване достъпа до правосъдие за деца жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните семейства”, съответно за градовете Шумен, Монтана и Сливен.
Повече за проекта тук
Повече за ПРСС тук

21 януари - Европейски ден на медиацията

21.01.2014 г.

На 21 януари се отбелязва Европейския ден на медиацията по инициатива на международния проекта EIRENE, който има за цел да промотира медиацията чрез съвместни маркетингови действия в различни европейски държави. http://www.mediation-eirene.eu/summary/

Supported by itBUGS.net