Новини

ПРСС търси стажанти за проекта "Подобряване достъпа до правосъдие за деца"

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) търси 3-ма стажанта за работа по проект „Подобряване достъпа до правосъдие за деца жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните семейства”, съответно за градовете Шумен, Монтана и Сливен.
Повече за проекта тук
Повече за ПРСС тук

21 януари - Европейски ден на медиацията

21.01.2014 г.

На 21 януари се отбелязва Европейския ден на медиацията по инициатива на международния проекта EIRENE, който има за цел да промотира медиацията чрез съвместни маркетингови действия в различни европейски държави. http://www.mediation-eirene.eu/summary/

Повишаване капацитета на ПРСС чрез специализирани обучения

15.01.2014 г.

Една от основните цели на проекта „УТРЕ – Устрем за Трайно Развитие и Единство“, изпълняван от сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., е повишаване серията от умения и компетентности на членовете на сдружението с фокус върху капацитета за писане и управление на проекти. Специализираните обучения са в унисон с актуализирания план, което ще позволи адекватното въвеждане на предвидените мерки.

Правосъдието за деца е фокусът на нов проект на ПРСС

13.01.2014 г.

В края на 2013 година ПРСС започва изпълнението на проект на УНИЦЕФ България „Подобряване достъпа до правосъдие за деца жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните семейства” в три областни града – Шумен, Монтана и Сливен.

Да преоткриеш своята мисия за утре

10.11.2013 г.

След процес на интензивна подготовка екипът на ПРСС се събра на първата от поредицата свои срещи по актуализацията на стратегическия план на сдружението.

Покана за обучения

5.11.2013 г.

Във връзка с изпълнението на проект BG05/144 – „УТРЕ – Устрем за Трайно Развитие и Единство“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. и планираните в него обучения ПРСС открива процедура по кандидатстване за изпълнител.

Покана за общо събрание на ПРСС

21.10.2013 г.

Управителният съвет (УС) на Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) на основание чл. 21, ал. 2 от Устава на Сдружението свиква извънредно Общо събрание (ОС), което ще се състои на 2 ноември 2013 г. с начало 14:00 часа в Конферентната зала на следния адрес: гр. Вършец, ул. „Република” № 74, хотел „Берлин”, етаж 1.

Проектът УТРЕ дава отговорите за бъдещето

13.09.2013 г.

През септември тази година ПРСС започна изпълнението на проекта „УТРЕ – Устрем за Трайно Развитие и Единство” с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Няма изработена държавна политика, която да насърчава използването на медиацията като способ за извънсъдебно решаване на спорове

12.05.2013 г.

След като през април 2013 г. в Лондон бе проведена първата среща по проекта „EIRENE“, (финансиран по програма „Гражданско правосъдие” 2012 г. на ЕК) ПРСС, заедно с партньорите си от Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Румъния и Словения представи на Генералната дирекция на правосъдието на Европейската комисия анализ на законодателството и прилагането на системите за медиация във всяка от представените държави.

Покана за провеждане на Общо събрание до членовете на Сдружение Програма за развитие на съдебната система

23.04.2013 г.

На 27 април 2013 г. от 10:00 в гр. София ще се проведе Общо събрание (ОС) на Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС).

Supported by itBUGS.net