Новини

Повишаване капацитета на ПРСС чрез специализирани обучения

15.01.2014 г.

Една от основните цели на проекта „УТРЕ – Устрем за Трайно Развитие и Единство“, изпълняван от сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., е повишаване серията от умения и компетентности на членовете на сдружението с фокус върху капацитета за писане и управление на проекти. Специализираните обучения са в унисон с актуализирания план, което ще позволи адекватното въвеждане на предвидените мерки.

Правосъдието за деца е фокусът на нов проект на ПРСС

13.01.2014 г.

В края на 2013 година ПРСС започва изпълнението на проект на УНИЦЕФ България „Подобряване достъпа до правосъдие за деца жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните семейства” в три областни града – Шумен, Монтана и Сливен.

Да преоткриеш своята мисия за утре

10.11.2013 г.

След процес на интензивна подготовка екипът на ПРСС се събра на първата от поредицата свои срещи по актуализацията на стратегическия план на сдружението.

Покана за обучения

5.11.2013 г.

Във връзка с изпълнението на проект BG05/144 – „УТРЕ – Устрем за Трайно Развитие и Единство“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. и планираните в него обучения ПРСС открива процедура по кандидатстване за изпълнител.

Покана за общо събрание на ПРСС

21.10.2013 г.

Управителният съвет (УС) на Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) на основание чл. 21, ал. 2 от Устава на Сдружението свиква извънредно Общо събрание (ОС), което ще се състои на 2 ноември 2013 г. с начало 14:00 часа в Конферентната зала на следния адрес: гр. Вършец, ул. „Република” № 74, хотел „Берлин”, етаж 1.

Проектът УТРЕ дава отговорите за бъдещето

13.09.2013 г.

През септември тази година ПРСС започна изпълнението на проекта „УТРЕ – Устрем за Трайно Развитие и Единство” с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Няма изработена държавна политика, която да насърчава използването на медиацията като способ за извънсъдебно решаване на спорове

12.05.2013 г.

След като през април 2013 г. в Лондон бе проведена първата среща по проекта „EIRENE“, (финансиран по програма „Гражданско правосъдие” 2012 г. на ЕК) ПРСС, заедно с партньорите си от Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Румъния и Словения представи на Генералната дирекция на правосъдието на Европейската комисия анализ на законодателството и прилагането на системите за медиация във всяка от представените държави.

Покана за провеждане на Общо събрание до членовете на Сдружение Програма за развитие на съдебната система

23.04.2013 г.

На 27 април 2013 г. от 10:00 в гр. София ще се проведе Общо събрание (ОС) на Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС).

E-БЮЛЕТИН: Дневник на добрите съдебни практики брой 6 / 2013


 • Обучение за работа в екип на Административен съд – Русе и Административен съд – Разград

 • Начало на инициативата „Програма за обучение на компетентни и мотивирани съдебни заседатели”

 • Заключителна среща на Комитета по оценка

 • Представяне на изводите от изследването на Алфа Рисърч „Граждани, клиенти и съдии за съдебната реформа, качеството на предоставяните услуги и правораздаването в България“

 • Посещение в Районен съд – Сливен, 14.03.2012 г., Сливен

 • Обучение за работа в екип на Административен съд – Ямбол и Административен съд – Варна

 • Работна среща на тема „Разработване, внедряване и мониторинг на Интегрираната система за управление и контрол”

 • Посещения в Окръжен съд – Габрово, Районен съд – Севлиево и Районен съд – Горна Оряховица

 • Сборник с добри примери и практики

 • Среща на председателите на съдилищата-модели и съдилищата-партньори, 30.11-01.12.2012 г., София

 • Начало на проекта „EIRENE”, посветен на популяризацията на медиацията в Европа

Въведение

Скъпи колеги и приятели,
Пред Вас е новият брой на Дневника на добрите съдебни практики. В него, както винаги, Ви представяме дейностите, които съдилищата – участници в програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори” инициираха в изминалото шестмесечие и които ПРСС подкрепи. Наред с тях бихме искали да акцентираме и на Сборника с добри примери и практики, в който сме събрали интересните идеи от тригодишния живот на проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда“. Това са идеите, намерили начин да се случат наистина, оставяйки пожеланията на тези, които предпочитат да говорят и обясняват защо нещата не можели да се случат. По това, вярваме, се различава нашият, а и Вашият начин на работа.

Наскоро се впечатлихме от твърдото изказване на една възрастна жена – съдебна заседателка, която заяви, че хората, които нямат преки впечатления за съда, нямат основание да изказват негативно мнение. Затова този бюлетин е и нашият начин да Ви покажем преките си впечатления за съда. В сянката на все още мрачния обществен образ на съда, който последното социологическо изследване на Алфа Рисърч ни показва, в края на нашия проект, искаме още веднъж да Ви уверим, че ще продължаваме да се стремим да откриваме и показваме постиженията на идейните, смели и отговорни хора в съдебната ни система.

До нови срещи!

Целия бюлетин можете да прочетете тук

Офисът на "Програма за развитие на съдебната система" се премести

Офисът на "Програма за развитие на съдебната система" се премести на нов адрес от средата на месец март 2013 г.:
София 1407, Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" № 76А, Бизнес център "Hill Tower", ет. 3.

Телефоните за контакт, факс номерът, електронните адреси и интернет адресът остават непроменени.

Supported by itBUGS.net