Ролята на съдебната система в една демокрация: защита на стълбовете на правосъдието и върховенството на закона

Ролята на съдебната система в една демокрация: защита на стълбовете на правосъдието и върховенството на закона

В една демокрация съдебната система играе ключова и сложна роля в поддържането на принципите на справедливостта, върховенството на закона и защитата на индивидуалните права и свободи. Той служи като пазител на правната рамка, която е в основата на демократичната система, като гарантира, че властта е балансирана, отчетна и справедливо изпълнявана. Тази статия се задълбочава в многостранната роля на съдебната система в една демокрация, като подчертава нейното…